Kadyk — warmińsko-mazurska nazwa „jałowca”

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 5-6/1963 s. 221-226
Dział: Artykuły