Warmińsko-mazurskie dybzak «kieszeń» i klewer «koniczyna»

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 5-6/1963 s. 227-235
Dział: Artykuły