Rada przy fabryce. Strzelce Opolskie. Leszczyński. Geniusz, geniuszu — geniusza. Jeszcze o wyrazie chłop. Na wiosnę, na jesieni. Kon-urbacja. Specyfika. Lodołamacz. Młode pisklęta. Polak z pochodzenia. Gimnastyka wyrazista. Wymowa spółgłoski ł. Kulisy-Kulis. Formy przymiotnikowe. Pisownia obcych nazwisk

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5-6/1963 s. 243-254
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów