Charakterystyka słowotwórcza polskich rzeczowników złożonych

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 7/1963 s. 255-264
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-o--i-/-y--ec-ka-e-anie-stwo-ista/-ysta-owiec-nik-a (-ja)-ek