Podziały terytorialne słownictwa gwarowego z zakresu hodowli na Mazowszu (8 mapek)

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 7/1963 s. 273-288
Dział: Artykuły