Z problematyki opisu szesnastowiecznej kategorii nomina instrumenti (wyrazy motywowane i niemotywowane)

Marek Kaszewski

Poradnik Językowy 5/2005 s. 51-57
Dział: Artykuły i rozprawy