Samogłoski nagłosowe w gwarach Warmii i Mazur (8 mapek)

Alina Strzyżewska-Zaremba

Poradnik Językowy 8/1963 s. 310-325
Dział: Artykuły