O budowie słowotwórczej czasowników odimiennych (na materiale neologizmów czasownikowych Wacława Potockiego)

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 8/1963 s. 326-333
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-i-/-y--owa--izowa--ić