Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1962 r.

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 8/1963 s. 336-349
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-nik