Wstępna charakterystyka semantyczna wybranych znaczeń przymiotnika równy

Joanna Zaucha

Poradnik Językowy 5/2005 s. 58-67
Dział: Artykuły i rozprawy