Toponomastyka a geologia. (W sprawie nazwiska Kopernika)

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 10/1963 s. 429-434
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk