Nazwiska żon, córek i synów w Ostrowcach, powiat Busko Zdrój

F. [Feliks] Pluta

Poradnik Językowy 1/1964 s. 26-28
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka-ek-owa/-ewa-ina/-yna-a-anka-ówna/-ewna-eczka-ówka-aczek-ik/-yk-ów/-ew-ak-ski