V Międzynarodowy Kongres Slawistyczny w Sofii (17—23 IX 1963 r.)

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 1/1964 s. 29-32
Dział: Kronika naukowa