Karol Dejna, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, z. 1, Łódź 1962

Jan Basara

Poradnik Językowy 1/1964 s. 33-35
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ak