O wyrazie chałtura. Formy obcych nazwisk i nazw miejscowości. Przemysł cukrowniczy. Znikła. Pisownia wyrazów: plac, aleja. Pierzarski. Pod adresem. Wypadek, przypadek

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1964 s. 36-43
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów