Terminy geograficzne a nazwy własne

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 3/1964 s. 101-122
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-inъ-ka-isko/-ysko-ъkъ-ok (<-ъkъ)-eć-ova-ьje-išče-ina/-yna-lo-in/-yn-k--isk--išč--j--r--n--ik/-ykza--ijo-iko-ъka-ьcь-avapro-medji--ica/-ycapere-przy--grad-gard-wald-sztyn-ov-/-ev--sk--a