Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg). Seryjne powiązania fleksyjno-słowotwórcze rzeczowników z przymiotnikami i przysłówkami

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 4/1964 s. 139-152
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owy-ny-o-e-a