O problemach normatywnych w zakresie ortografii (na przykładzie wyrazu kure(w)stwo)

Zygmunt Saloni, Robert Wołosz

Poradnik Językowy 5/2005 s. 81-87
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki

Wyrażenia:
kure(w)stwo