Prace onomastyczne Instytutu Slawistyki Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie

Teodolius Witkowski

Poradnik Językowy 4/1964 s. 153-158
Dział: Artykuły