Uwagi o formantach tworzących nazwy wykonawców czynności typu biegacz, palacz

Danuta Oleszczak

Poradnik Językowy 4/1964 s. 170-174
Dział: Notatki słowotwórcze

Wyrażenia:
-ca-ec-iciel/-yciel-acz-arz-ak-ek-nik-arь-arka-ny