Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg). Typy krzyżowania się fleksyjnego i słowotwórczego paradygmatów koniugacyjnych

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 5/1964 s. 185-196
Dział: Artykuły