Pisownia nazwiska Mossakowski. Szkoła imienia... Drogeria — drogeryjny. Wolt — woltów. Po swojemu. Ból — bólów. Dosiego roku. Etymologia, semantyka. Romeo — Romea. Ilość, liczba. Co, kto

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1964 s. 226-235
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów