O pojęciu transformacji w językoznawstwie

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1964 s. 289-295
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ca-ak-n--owy