Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. I: Fonetyka, Wrocław 1963

Anna Basara

Poradnik Językowy 7/1964 s. 325-327
Dział: Recenzje