Syntetyzować, syntezować. Kierunek szkolenia. Wznos. Barburka. Forma przymiotnikowa nazw miejscowości. Gryf — gryfa. Ferromagnetyk. Córuchna

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1964 s. 331-335
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów