Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej

Jan Basara

Poradnik Językowy 8/1964 s. 341-351
Dział: Artykuły