Czy są nazwy miejscowe onomatopeiczne?

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 8/1964 s. 352-356
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-sa-niec-ec-ice/-yce