Marian Mazur, Terminologia techniczna, Warszawa 1961

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 8/1964 s. 357-361
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ak-acz