Franciszek Pepłowski, Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Warszawa 1960

Emilia Kozarzewska

Poradnik Językowy 8/1964 s. 361-363
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-enie-ec-ość-owy