Hydrokopter. Puścizna, spuścizna. Czas zaprzeszły. Protokół konferencji. Jesienią, na jesieni. Posiadać — mieć. Śmieci, śmiecie. Przysucha. Socjolog — socjologowie. Litery wielkie, duże. Solanka

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1964 s. 364-371
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów