Słownik jako korpus tekstów – korpus tekstów jako słownik. Perspektywy polskiej leksykografii naukowej

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 6/2005 s. 3-14
Dział: Artykuły i rozprawy