Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, pod kierunkiem Zdzisława Stiebera, tom wstępny, Wrocław 1964

Andrzej K. Bogusławski

Poradnik Językowy 9/1964 s. 388-390
Dział: Recenzje