Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 5, pod red. Witolda Taszyckiego, Kraków 1963

Krystyna Długosz [Krystyna Długosz-Kurczabowa]

Poradnik Językowy 9/1964 s. 390-392
Dział: Recenzje