Solanka. Unikalny — unikat. Studyjny — studiów. Silikat, silikatowy. Konsumpcja. Millennium. Magura. Deszcz — deszczów. Strzec — strzeż. Krępacja — krępować. Stać na czele. Barwik, barwnik. Capstrzyk. Sprawdzić się. Radio — odmiana

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1964 s. 393-404
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów