O granicy sylaby w języku macedońskim (na podstawie umownych „języków” dziecięcych i mowy odwróconej)

Blagoja Korubin

Poradnik Językowy 10/1964 s. 408-416
Dział: Artykuły