Galanteria pszenna. Przysłowia. Przestrzegać przepisów. Odmiana nazwiska Nowakówna. Odmiana nazwiska Rakoczy. Odmiana nazwiska Bury. Odmiana nazwiska Olszowy. Oficjalista. Przypadek, wypadek. Skip — skipu. Jarowizacja — jarować. Jakby, jak gdyby. Oddziaływują

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1964 s. 430-439
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów