Znak językowy jako przykład metafory ontologicznej w nauce

Justyna Winiarska

Poradnik Językowy 6/2005 s. 15-24
Dział: Artykuły i rozprawy