Nazewnictwo w Początkach Państwa Polskiego, t. I-II, pod red. Kazimierza Tymienieckiego, Gerarda Labudy, Poznań 1962

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 1/1965 s. 23-32
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ic-jan-po--oma-onь