Ważniejsze publikacje jugosłowiańskie z zakresu językoznawstwa słowiańskiego wydane w latach 1961—1964

Kazimierz Feleszko

Poradnik Językowy 1/1965 s. 33-34
Dział: Kronika naukowa