Seminarium języka i literatury bułgarskiej, Sofia [1-30 sierpnia] 1964

Hanna Karpińska

Poradnik Językowy 1/1965 s. 34-35
Dział: Sprawozdania