Zabezpieczyć, zapewnić. Radio — odmiana. Odczytać, przeczytać. Masztalerz. Pisownia nazwiska Kurzajak. Partykuła nie — pisownia. Parę kwestii z zakresu pisowni, odmiany i składni. O Janie Rzewnickim. Studio. Półtora — odmiana. Akcentowanie. Pisownia nazwiska Bassa. Obmyć — omyć

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1965 s. 36-44
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów