Teoria informacji a lingwistyka (dokończenie)

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 2/1965 s. 45-58
Dział: Artykuły