Maria Przetacznikowa, Rozwój struktury i funkcji zdań u dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 1963

Maria Chmura [Maria Chmura-Klekotowa]

Poradnik Językowy 2/1965 s. 82-85
Dział: Recenzje