Mikołaj Rudnicki, Prasłowiańszczyzna — Lechia — Polska, cz. I: Wyłonienie się Słowian spośród ludów indoeuropejskich i ich pierwotne siedziby, Poznań 1959; cz. II: Wspólnota lechicka — Polska, Poznań 1961

Andrzej K. Bogusławski

Poradnik Językowy 2/1965 s. 86-88
Dział: Recenzje