„Prace Filologiczne”, t. XVIII, cz. 1, Warszawa 1963

Tamara Buch

Poradnik Językowy 3/1965 s. 128-131
Dział: Recenzje