„Biuletyn Fonograficzny”, I- VI, Poznań 1953, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964

Andrzej K. Bogusławski

Poradnik Językowy 3/1965 s. 131-133
Dział: Recenzje