Lokomotywownia. Tysiące ludzi. Sędzia — sędziów. Tolerować. Awangarda. Zostać. Chałtura. Oficjele, oficjaliści. Nazwiska — formy i odmiana. Śmieć — śmiecie, śmieci. Don Kichot — don Kiszot. Skamander

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1965 s. 134-140
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów