Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1964 roku

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 5/1965 s. 208-215
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-asty-isty-ity