Dyskusja z pedagogiem (młodym)

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1965 s. 250-250
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
ile/ilu ludzi