Światowid, Światowit — Świętowit. Rajd. Mistrz fotografowania — mistrz fotografii. Kurso-konferencja — konferencja. Kierunek. Przeżyciowo — na żywo. Premedykacja. Chłodniowiec. Kosynierzy drogowi

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1965 s. 259-264
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów